• Hem1
  • Hem2
  • Hem3

Nyheter från Skatteverket

    • I så fall bör du registrera företaget i e-tjänsten MOSS senast den 31 december.
    • Från och med 1 januari 2015 gäller nya momsregler för företag som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder. I stället för att säljaren ska redovisa och betala moms på dessa tjänster i det egna landet ska momsen från årsskiftet betalas i det land där köparen finns
    • Regeringen har lämnat ett lagförslag för dig som utförare av rot- och ruttjänster. Förslaget innebär bland annat att du som utförare endast lämnar in ansökan om utbetalning av rot- och rutarbete via e-tjänsten.

 

 Välkommen till Österlenrevision AB


 

Vi söker:

En auktoriserad/godkänd revisor
och
en redovisningskonsult.

Är du intresserad?

Hör av dig till oss!

 

 

                                                               

Nyheter från SRF