• Hem1
  • Hem2
  • Hem3

Nyheter från Skatteverket

  • Tidigare i vår togs ett riksdagsbeslut om förändrade arbetsgivaravgifter och egenavgifter för unga. De nya reglerna träder i kraft den 1 maj 2015.
  • Regeringen har aviserat att Statskontoret ska få i uppdrag att ta fram förslag till nya principer för myndigheters lokaliseringar. Därför kommer nu Skatteverket att avvakta med beslut om flytt av verksamhet från nio orter till närliggande orter.
  • Regeringen har aviserat att Statskontoret ska få i uppdrag att ta fram förslag till nya principer för myndigheters lokaliseringar. Därför kommer nu Skatteverket att avvakta med beslut om flytt av verksamhet från nio orter till närliggande orter.

 

 Välkommen till Österlenrevision AB


  

Vi söker:

En auktoriserad/godkänd revisor
och
en redovisningskonsult.

Är du intresserad?

Hör av dig till oss!

 facebook

 

                                                               

Nyheter från SRF