omoss2015

Om Österlenrevision AB

På Österlenrevision AB är vi 15 medarbetare, Auktoriserad revisor, Godkända revisorer, Auktoriserad redovisningskonsult, revisorsassistenter och redovisningskonsulter.

Våra kunder består av små och medelstora fåmansföretag, ofta familjeägda, även föreningar, stiftelser och organisationer. Vi har stor erfarenhet av hur det är att driva företag och vet vilka problem och möjligheter som uppstår i ett företags livscykler, från en affärsidé och företagets bildande till avyttring, generationsskifte eller avveckling.

Vi vet hur viktigt det är med bra och rak kommunikation för att kunna ge bästa möjliga service. Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner som känner ditt företag väl och kan då ge både dig som företagare och ditt företag råd och synpunkter som kan utveckla verksamheten och ekonomin.